Afgørelser

Her vil Spilreklamenævnets kendelser fremgå.

Det er allerede nu muligt at indsende klager til Spilreklamenævnet.