Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet har til formål at sikre ansvarlig markedsføring af spil i Danmark.

Spilreklamenævnet modtager, behandler og udtaler sig om klager over markedsføring af spil.

Alle, privatpersoner såvel som virksomheder, kan indsende en klage til Spilreklamenævnet. Der er fri klageadgang.

Konstaterer Spilreklamenævnet, at Adfærdskodekset og/ eller retningslinjerne for god markedsføring af spil er overtrådt udtales en kritik i form af en kendelse. Kendelser offentliggøres på Spilreklamenævnets hjemmeside.

Spilreklamenævnet forventer, at nævnets kendelser følges op straks af den indklagede. I grove tilfælde og i tilfælde, hvor der ikke foretages umiddelbar handling, kan nævnet udsende en pressemeddelelse om kendelsen og oversende kendelsen til relevante myndigheder f.eks. Forbrugerombudsmanden, der har mulighed for at tage retlige skridt.

Spilreklamenævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen. Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet er oprettet efter inspiration af og samme model som det veletablerede Alkoholreklamenævn. Spilreklamenævnet er etableret og finansieret af spillebranchen.

Spilbranchen består af Elite Gaming A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Kasinoforening, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet, Royal Casino, Varelotteriet og Danish Online Gambling Association, som inkluderer CEGO A/S og Danske Licens Spil A/S.