Velkommen til Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet vurderer om spilreklamer og markedsføring af spil overholder Spilbranchens Adfærdskodeks og retningslinjerne for god markedsføring.

Afgørelser

Nyt fra Spilreklamenævnet

9. marts 2020

Pressemeddelelse: Spilbranchen etablerer reklamenævn

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet modtager, behandler og udtaler sig om klager over markedsføring af spil.
Nævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen. Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Læs mere

Medlemmer af Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er bredt sammensat af repræsentanter med særligt kendskab til branchen.

Se alle medlemmer