Velkommen til Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet vurderer om spilreklamer og markedsføring af spil overholder Spilbranchens Adfærdskodeks og retningslinjerne for god markedsføring.

Afgørelser

Nyt fra Spilreklamenævnet

19. august 2020

Orientering om etableringen af et kommende spilreklamenævn

9. marts 2020

Pressemeddelelse: Spilbranchen etablerer reklamenævn

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet modtager, behandler og udtaler sig om klager over markedsføring af spil.
Nævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen. Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Læs mere

Medlemmer af Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er bredt sammensat af repræsentanter med særligt kendskab til branchen.

Se alle medlemmer